Krótka historia raka (część I)

Choroby nowotworowe znane są ludzkości od kilku tysięcy lat. Polskie słowo rak jest odpowiednikiem greckich słów „carcinos” i „carcinoma” używanych do opisu guzów. Ojciec medycyny Hipokrates uważał, że guzy nieco przypominają raki – stąd wzięła się popularna nazwa nowotworów. Pierwszy udokumentowany przypadek choroby nowotworowej miał miejsce w 1500 r. p.n.e. w Egipcie. 8 przypadków zapisanych na papirusie dotyczyło raka piersi. Jedyną ówcześnie stosowaną metodą leczenia była kauteryzacja (przyżeganie) polegająca na wypaleniu chorej tkanki. Guzki występujące na zewnątrz usuwano metodami chirurgicznymi podobnymi do tych, stosowanych dzisiaj. Ze zrozumiałych powodów przyjęte metody były nieskuteczne w leczeniu guzów występujących we wnętrzu organizmu. Istnieją także dowody świadczące o tym, że starożytni Egipcjanie byli w stanie odróżnić dwa rodzaje guzów: złośliwe i łagodne. W starożytnej Grecji za Hipokratesem lekarze twierdzili, że ciało człowieka składa się z czterech substancji: krwi, żółci, śluzu zwierzęcego i czarnej żółci. Nadmiar czarnej żółci w organizmie powodował rozwój komórek rakotwórczych. Ten stan wiedzy trwał do kolejnego wielkiego przełomu w nauce – Oświecenia. Dopiero w XVII i XVIII zaczęto przeprowadzać autopsję ciał zmarłych, w celu ustalenia przyczyn zgonu. Odkrycie układu limfatycznego...

Czytaj dalej

Czym jest rak?

Słowo „rak” wymieniane jest przez niemal wszystkie przypadki. W Polsce i innych krajach wysokorozwiniętrych choroby nowotworowe są odpowiedzialne za dużą część zgonów. Dla przykładu w 2008 roku na raka zmarło 40 000 kobiet i 52 000 mężczyzn. Jak podaje GUS choroby układu krążenia i choroby nowotworowe stanowią przyczynę ponad 70% zgonów. Co czwarty Polak umiera na raka. Choć poziom wiedzy dotyczącej chorób nowotworowych w ciągu ostatnich kilku lat wzrósł, to ciągle wymaga ona uzupełnienia. Wiele osób wciąż jest zaskoczonych faktem, że choroba dotyka także takich części ciała jak oczy, czy serce. Objawy, etiologia i sposoby leczenia raka, zależą od wielu czynników – m.in. rodzaju nowotworu, zaatakowanych organów i ogólnego stanu organizmu. Należy także pamiętać, że niektóre rodzaje raka występują znacznie częściej niż inne. Rozwój choroby Nasze ciało – organy, krew, mózg, zbudowane jest z komórek. Z lekcji w szkole podstawowej wiemy, że komórki dzielą się tak długo, jak ciało ich potrzebuje. Jeżeli jednak komórki zaczynają samoczynnie się mnożyć bez wyraźnego celu, mówimy wtedy o powstaniu guza Guzy możemy podzielić na dwa rodzaje: złośliwe i łagodne. Te pierwsze rozprzestrzeniają się...

Czytaj dalej

10 mitów dotyczących choroby nowotworowej

Choroby nowotworowe to jedna z najczęstszych przyczyn zgonów w krajach rozwiniętych. Strach przyczynił się do powstania wielu przekonań nie mających wiele wspólnego z prawdą. Niektóre spośród nich zostały wymienione poniżej: Farbowanie włosów przyczynia się do rozwoju choroby nowotworowej Wielu Polaków wierzy, że substancje chemiczne zawarte w farbach do włosów zwiększają ryzyko pojawienia się choroby nowotworowej. To mit – nie znaleziono żandego powiązania między powstawaniem nowotworów a farbą do włosów. Telefony komórkowe zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia nowotworu Teoria o rakotwórczym działaniu telefonów komórkowych nie znalazła do tej pory potwierdzenia w faktach. Co prawda WHO zaliczyło telefony komórkowe do „czynników możliwie rakotwórczych”, ale do tej samej grupy należą ołów, pestycydy, spaliny i… konserwowe warzywa. Jeżeli twoi rodzice mieli raka, ty także będziesz go miał Należy pamiętać, że uposażenie genetyczne każdego człowieka zwiększa tylko prawdopodobieństwo wystąpienia choroby nowotworowej, nie sprawia natomiast, że na pewno na nią zapadniemy. Rak powoduje utratę włosów To nie rak jest przyczyną utraty włosów, ale stosowana w jego leczeniu chemioterapia. Co więcej, nie wszystkieo osoby stosujące tę metodę tracą włosy. Tylko kobiety są narażone na raka piersi To jeden...

Czytaj dalej

Leczenie raka. Radioterapia i immunoterapia.

Leczenie raka. Radioterapia i immunoterapia.

W poprzednim artykule zajęliśmy się opisem dwóch metod leczenia chorób nowotworowych: leczenia operacyjnego i chemioterapii. Poniżej znajdziecie Państwo opis dwóch pozostałych sposobów.

  1. Radioterapia – promieniowanie używane podczas tego typu terapii uszkadza DNA komórek rakotwórczych sprawiając, że ich dalszy podział staje się znacznie utrudniony. Komórki rakotwórcze są niezwykle wrażliwe na promieniowanie i zwykle obumierają, po radioterapii.
Biotene żel Kalipoz Prolongatum Czytaj dalej »

10 mitów dotyczących choroby nowotworowej

10 mitów dotyczących choroby nowotworowej

Choroby nowotworowe to jedna z najczęstszych przyczyn zgonów w krajach rozwiniętych. Strach przyczynił się do powstania wielu przekonań nie mających wiele wspólnego z prawdą. Niektóre spośród nich zostały wymienione poniżej:

  1. Farbowanie włosów przyczynia się do rozwoju choroby nowotworowej

Czytaj dalej »

Leczenie raka. Leczenie operacyjne i chemioterapia.

Leczenie raka. Leczenie operacyjne i chemioterapia.

Jak wspominałem istnieją cztery podstawowe metody leczenia chorób nowotworowych: operacja, chemioterapia, radioterapia i immunoterapia. O wyborze sposobu leczenia decyduje zwykle onkolog w porozumieniu z pacjentem. Terapia jest uzależniona od wielu czynników m.in.: rodzaju nowotworu, stopnia zaawansowania choroby (np. czy powstały już przerzuty), wieku, płci i ogólnego stanu zdrowia.

Czytaj dalej »